یاعلی
این ترکیب در عرف فارسی زبانان در موارد مختلف به کار رود: 1 ـ هنگامی که دو آشنا به یکدیگر رسند و از دیدار هم خوش حال شوند. ؛~ گفتن باب دوستی با کسی گشودن . 2 ـ هنگامی که دسته جمعی بخواهند چیز سنگینی را از جا حرکت دهند. ؛ ~ کردن نام علی را گفتن و از او مدد خواستن .
یدک کش
بهمراه برنده اسب یا وسیله نقلیه دیگر را. آن که یدک کشد. قودکش . جنیبت کش . ماشین یدک کش . کشتی یدک کش ; کشتی کوچک که در رودخانه ها و یا قسمتهایی از دریا که آبی تنک و خاکی گیرنده دارد کشتی های بزرگ را هدایت کند تا به گل ننشینند و از راه نگردند. (یادداشت مولف ).
 • کسی که علاوه بر وظیفه خود مسئولیت و وظیفه دیگری را نیز به عهده دارد.
 • یائسه
  1 ـ یائس . 2 ـ زنی که دیگر عادت ماهانه نشود.
  یافه درای
  بیهوده گو، ژاژخای .
  یر به یر شدن
  بی حساب شدن ، نه بدهکار بودن و نه طلبکار بودن .
  یاالله
  1 ـ لفظی است که مردان هنگام ورود به خانه گویند، تا اگر زن نامحرم در خانه هست روی خود را بپوشاند. 2 ـ لفظی است که هنگام ورود شخص محترمی به مجلسی گویند و آن علامت بزرگداشت و احترام اوست . 3 ـ کلمه ختم مجلس سوگواری .
  یاکند
  یاقوت . (آنندراج ). سنگ قیمتی ، این لفظ را تازیان تازیکانیده [یعنی معرب ساخته ] یاقوت گفته اند. (ناظم الاطباء) :
  کجا تو باشی گردند بیخبر خوبان
  جَمَست را چه خطر هرکجا بود یاکند.

  شاکر بخارایی (از آنندراج ).

  یراعه
  1 ـ گول و بد دل . 2 ـ شترمرغ ماده . 3 ـ بیشه نشیب ، نیستان ـ ناک . 4 ـ کرم شب تاب .
  یاد آوردن
  به خاطر آوردن ، متذکر کردن .
  یال برآوردن
  گردن کشیدن ، سرافرازی نمودن .
  یراق کوبی
  کوبیدن و نصب کردن یراق در و پنجره از قبیل قفل و لولا و دستگیره و مانند آن .
  یال و کوپال
  توش و توان ، نیرو، زورمندی .
  یک هزارم
  (عد. کسری ) یک قسمت از هزار قسمت ، هزار یک .
  یکجانبه
  یک طرفه ، از یک سو.
  یللی تللی کردن
  ولگردی و هرزه گردی کردن ، عمر را به بطالت گذرانیدن .
  یک هفتادم
  (عد. کسری ) یک جز از هفتاد جز، هفتاد یک .
  یمن ناصیت
  1 ـ خوش ـ اقبالی . 2 ـ صداقت ، بی گناهی .
  یکدستی زدن
  غافلگیر کردن ، گول زدن .
  یواشکی
  (اصطلاح عامیانه ) به آرامی و آهستگی . (فرهنگ لغات عامیانه ). به نرمی .آهسته . نرم . (یادداشت مولف ). و رجوع به یواش شود.
  یوسف آرا
  بسیار زیباتر از یوسف ، که در زیبایی آرایش دهنده یوسف باشد.