• تولیدات پورتال
  • انتخابات 92
  • گالری تصاویر
  • ویدئوهای جنجالی
  • انتخابات مجلس دهم
  • انتخابات مجلس خبرگان
اخبار و تازه ها
مرتب سازی مناظره ها
رعایت کدامیک از گزینه های زیر درمناظره ها و گفتگوهای مسئولین کشور بعنوان اولویت اول باید رعایت شود؟
بیان حقیقت
72%
 
رعایت مصالح ومنافع ملی
14%
 
پرهیز ازبیان نظرات غیر تخصصی
12%
 
گفتگوی جذاب با آقایان بنفشه خواه و رشیدی
گفتگوی جذاب با آقایان بنفشه خواه و رشیدی
مناظره آقایان هاشمی و انباردار
مناظره آقایان هاشمی و انباردار
گفتگو با دکتر ابوالفضلی
گفتگو با دکتر ابوالفضلی
گفتگوی تخصصی با آقای کنعانی مقدم
گفتگوی تخصصی با آقای کنعانی مقدم
گفتگو با آقای محمد مظفری
گفتگو با آقای محمد مظفری
گفتگو با آقای محمود رهنما
گفتگو با آقای محمود رهنما
مناظره آقایان منصوری و قدمایی
مناظره آقایان منصوری و قدمایی
گفتگو با آقای مسعود فهیم پور
گفتگو با آقای مسعود فهیم پور
گفتگوی تخصصی با دکتر محمدعلی الستی
گفتگوی تخصصی با دکتر محمدعلی الستی
گفتگو با آقای علیرضا ابوالفضلی
گفتگو با آقای علیرضا ابوالفضلی
گفتگو با حجت الاسلام مهدی منتظری
گفتگو با حجت الاسلام مهدی منتظری
گفتگو با مهندس اصغر جمالی فرد
گفتگو با مهندس اصغر جمالی فرد
گفتگو با آقای عباس رضوی
گفتگو با آقای عباس رضوی
گفتگو با دکتر رضا احمدیان
گفتگو با دکتر رضا احمدیان
گفتگو با آقای ابوالفضل جوانمرد
گفتگو با آقای ابوالفضل جوانمرد
گفتگو با آقای غلامحسین غنی
گفتگو با آقای غلامحسین غنی
گفتگوی اختصاصی با آقای پژمان درستکار
گفتگوی اختصاصی با آقای پژمان درستکار
گفتگو با آقای حسن ناظر
گفتگو با آقای حسن ناظر
گفتگو با سردار اردستانی
گفتگو با سردار اردستانی
گفتگو با آقای حسن بیادی
گفتگو با آقای حسن بیادی
گفتگوی تخصصی با حجت الاسلام پیکری
گفتگوی تخصصی با حجت الاسلام پیکری
گفتگو با آقای گودرز حبیبی
گفتگو با آقای گودرز حبیبی
گفتگو با آقایان پیکری و علیزاده
گفتگو با آقایان پیکری و علیزاده
گفتگو با آقای حمید حق شناس
گفتگو با آقای حمید حق شناس
گفتگوی تخصصی با دکتر نجومی
گفتگوی تخصصی با دکتر نجومی
گفتگو با دکتر عبدالکریمی
گفتگو با دکتر عبدالکریمی
گفتگوی اختصاصی با آقای رضا اکبری
گفتگوی اختصاصی با آقای رضا اکبری
گفتگو با حجت الاسلام پیکری
گفتگو با حجت الاسلام پیکری
گفتگو با آقای آرش میراحمدی
گفتگو با آقای آرش میراحمدی
گفتگوی تخصصی با حجت الاسلام ریاضت
گفتگوی تخصصی با حجت الاسلام ریاضت
گفتگو با حجت الاسلام کاشانی
گفتگو با حجت الاسلام کاشانی
گفتگو با آقای یاسر گریوانی
گفتگو با آقای یاسر گریوانی
گفتگوی دیدنی با آقای کوروش معصومی
گفتگوی دیدنی با آقای کوروش معصومی
گفتگوی جذاب با حجت الاسلام کاشانی
گفتگوی جذاب با حجت الاسلام کاشانی
مناظره آقایان یزدانی و پروین پور
مناظره آقایان یزدانی و پروین پور
گفتگو با آقای سیامک انصاری
گفتگو با آقای سیامک انصاری
مناظره دکتر مرندی و دکتر باقرزاده
مناظره دکتر مرندی و دکتر باقرزاده
مناظره آقایان فقفوری و مسعودی
مناظره آقایان فقفوری و مسعودی
گفتگو با آقای سید ابوالفضل کاظمی
گفتگو با آقای سید ابوالفضل کاظمی
گفتگو با آقای پیام احمدی
گفتگو با آقای پیام احمدی