• تولیدات پورتال
  • گالری تصاویر
  • ویدئوهای جنجالی
اخبار و تازه ها
مرتب سازی مناظره ها
مهمترین وظیفه رئیس جمهور بعدی را چه میدانید؟
حل مشکلات اقتصادی ومسکن
72%
 
اجرای عدالت ورسیدگی به محرومان
12%
 
ادامه روند مذاکرات ورفع تحریم
7%
 
گسترش آزادی های اجتماعی وتوسعه سیاسی
7%
 
کد : MD-282      تاریخ ایجاد : ۱۳۹۲ شنبه ۲ آذر      تعداد بازدید : 396

محمداسماعيل اكبري

محمداسماعيل اكبري

 

 

 
پرفسور محمداسماعيل اكبري فرزند غلامحسن متولد شهريور 1329 شهرستان تويسركان استان همدان 
 
سمتهاي فعلي:
- استاد تمام كرسي جراحي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
- رئيس مركز تحقيقات سرطان 
- رئيس مرکز جامع کنترل سرطان
- رئيس مركزCOACH – Institute”   “
- موسس و رئيس انجمن علمي آموزش پزشكي ايران
- مدير مسئول مجله انگليسي زبان بين المللی Iranian Journal of CANCER Prevention”   “ 
- رئيس انجمن "جهان بدون دخانيات"
- مشاور علمي بنياد معظم پانزده خرداد(تحت نظارت مقام معظم رهبري)
- عضو بردهاي تخصصي
 
دوره هاي آموزشي پژوهشي:
- متخصص جراحي عمومی
-  فوق تخصص جراحي غدد وسرطان از دانشگاه جانزهابكينز آمريكا، 
- فلوشيپ جراحي قفسه صدري، 
- فلوشيپ جراحي ترميمي.
- طي بيش از 14 دوره آموزشي مديريت در نقاط مختلف دنيا.
- مسئول راه اندازي و مدرس بيش از يكصد كارگاه آموزشي براي اساتيد دانشگاههاي مختلف جهت ارتقاء كيفي آموزش و پژوهش در سراسر كشور.
- بنيانگذار و مجري آموزش پزشكي جامعه نگر در جمهوري اسلامي ايران.
- ...
 
مسئوليت هاي اجتماعي:
- عضو مؤسس انجمن علمي وديني جوانان تويسركان از سال 1344 شمسي تا پيروزي انقلاب(اعضاي اين انجمن اغلب از مسئولين قابل اعتماد نظام جمهوري اسلامي هستند)
- عضو مؤسس انجمن اسلامي پزشكان دانشگاه اصفهان.
- عضو انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه اصفهان قبل و بعد از پيروزي انقلاب.
- عضو جامعه جراحان ايران و آمريكا.
- مشاور سازمان جهاني بهداشت(WHO) 
- ...
مسئوليت هاي اجرايي گذشته و افتخارات:
- معاون وزير بهداشت، درمان وآموزش پزشكي(4سال معاون سلامت) (8 سال)
- مشاور وزير ومسئول آموزش پزشكي جامعه نگر(2 سال) 
- رئيس دانشگاه علوم پزشكي استان اصفهان (4 سال)
- بنيانگذار ومسئول ستاد پشتيباني جنگ استان اصفهان(سالها بعد از اين ستاد در سراسر كشور الگوبرداري شد) ( 8 سال)
- مديرعامل سازمان منطقه اي بهداري استان اصفهان (2 سال)
- مدير درمان استان اصفهان ورياست بيمارستان دكتر شريعتي (2 سال)
- معاون دانشكده پزشكي ومشاور رئيس دانشگاه اصفهان (2 سال)
- مديرعامل سازمان انتقال خون (8 سال)
- رئيس كميته پژوهشهاي باليني كشور.
- عضو شوراي عالي سياستگذاري آموزش پزشكي.
- مدير نمونه استان اصفهان (چندين بار)
- بيش از 31.5 ماه حضور در جبهه هاي جنگي
- مدير نمونه جنگ در سراسر كشور (2 بار)
- معرفي به عنوان چهره فرهيخته استان همدان
- ...
 
عضو هيات ممتحنه بورد تخصص:
• جراحي عمومي
• پزشكي اجتماعي
• آموزش پزشكي
• مديريت خدمات بهداشتي درماني
عضو هيات امناء دانشگاههاي:
• اصفهان
• همدان
 
انتشارات علمی :
- بيش از 300 مقاله علمي، مديريتي در مجلات معتبر داخلي وخارج از كشور از ايشان به چاپ رسيده است.
- تدوين 12  كتاب علمي ومديريتي.
- ترجمه 5 كتاب علمي ومديريتي.
- در حال حاضر مجري 5طرح بزرگ تحقيقاتي ملي وعلمي هستند.
 

 

 

نظر شما :
captcha