کد : MD-385      تاریخ ایجاد : ۱۳۹۲ شنبه ۲ آذر      تعداد بازدید : 446

سینمای دولتی و مناقشات آن

سینمای دولتی و مناقشات آن

 
در طی سال های اخیر موضع گیری های مختلفی بر سر این مقوله صورت گرفته و عده ای معتقد هستند که سینمای دولتی بعلت پر رنگ شدن احاطه سیاست مداران و نوقعات متولی مالی سینما که طبعا بخش دولتی می باشد باعث دور شدن سینما از فضای آفرینش هنری ، کم شدن خلاقیت ها و کاربری ابزاری از سینما می گردد، این درحالی است که از طرفی دیگر حمایت دولت از سینما می تواند در تقویت و راهبری صحیح آن نیز دخیل باشد هرچند که اکثر اهالی هنر هفتم خواهان استقلال بیشتر سینما بوده و این امر را ضروری می دانند.

 

نظر شما :
captcha