• تولیدات پورتال
  • گالری تصاویر
  • ویدئوهای جنجالی
اخبار و تازه ها
مرتب سازی مناظره ها
مهمترین وظیفه رئیس جمهور بعدی را چه میدانید؟
حل مشکلات اقتصادی ومسکن
69%
 
اجرای عدالت ورسیدگی به محرومان
12%
 
ادامه روند مذاکرات ورفع تحریم
6%
 
گسترش آزادی های اجتماعی وتوسعه سیاسی
12%
 
کد : MD-397      تاریخ ایجاد : ۱۳۹۲ شنبه ۲ آذر      تعداد بازدید : 985

مقایسه دو شعر:

مقایسه دو شعر:

 
1- شیوه ی انتخاب شده برای سرودن هر دو مناظره است
2- شخصیت های اصلی این دو سروده محتسب ( پاسبان) و مست  می باشند
3- محتسب شعرمولانا آرام اما محتسب در شعر  پروین خشن و بدرفتارست
4- در شعر پروین مستی یک جرم سنگین اجتماعی ست و برای مجازات مست در شعر پروین حتی محتسب او را تهدید به اجرا ی حد هم می کند .
5- در هر دو شعر با  یک پدیده ی بسیار گسترده وفراگیر اجتماعی به نام رشوه روبرو هستیم .در هر دو شعر محتسب از مست تقاضای رشوه می کند ولی محتسب شعر مولانا  خیلی آشکارا و واضح تقاضای رشوه نمی کندولی محتسب شعر پروین آشکارا تقاضای دینار و بعد از آنکه مست این خواسته او را اجابت نمی کند از او می خواهد تا جامه اش را برای غرامت به او بدهد ولی هر دو مست چیزی حتی جامه ای ارزشمند برای پرداخت غرامت ندارند.
6- در شعر پروین مقام های حکومتی که از آنها نام برده شده است گسترش بیشتری دارند (قاضی_والی_داروغه_محتسب)تا زمان مولانا . ولی این گسترش دلیل بر ایجاد عدالت در حکومت نیست چون همه آنها آلوده ی فساد هستند.
 
منابع:
1.       زندگی نامه شاعران ایرانی از رودکی تا امروز    نوشته ی :شکیبا –پروین  انتشارات هیرمند 1379
2.       شرح جامع مثنوی معنوی  دفتر دوم        تالیف:زمانی-کریم   انتشارات اطلاعات تهران 1379
3.       دیوان اشعار پروین اعتصامی به کوشش دکتر حسن احمدی گیوی    نشر قطره  1371  
 

 

نظر شما :
captcha