پورتال مناظره و گفتگو
کد : MD-335      تاریخ انتشار : ۱۳۹۲ شنبه ۲ آذر تعداد بازدید : 275
محمد حسین یادگاری
محمد حسین یادگاری
 

 

دکتر محمد حسین یادگاری در سال 1380دکترای خود را در رشته قارچ شناسی پزشکی در دانشگاه تربیت مدرس دریافت نمود .
 
کار تحقیقاتی خود را در زمینه اثر مانو پروتئین دیواره سلولی کاندیدا البیکنس بر الگوی ترشحی سیتوکاینهای لنفوسیتها در موش بالبسی انجام داد.  
 
در زمینه های تحقیقاتی: 
 
1-تخلیص انتی ژنهای عوامل قارچی و بررسی ان بر روی سیستم ایمنی  
2- بررسی تائثیر عوامل ضد قارچی (گیاهان داروئی) برروی عوامل قارچی 
3-الگوی ملکولی قارچ شناسی پزشکی  
 
علاقمند به فعالیت میباشد.