پورتال مناظره و گفتگو
کد : MD-707      تاریخ انتشار : ۱۳۹۲ شنبه ۲ آذر تعداد بازدید : 1358
سپیده اکبرپوران
سپیده اکبرپوران
 

 

متولد 1367.
کارشناسی ارشد جامعه شناسی.
 
- عضو سابق انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی.