پورتال مناظره و گفتگو
کد : MD-88      تاریخ انتشار : ۱۳۹۲ شنبه ۲ آذر تعداد بازدید : 400
نمایشنامه اشیل
نمایشنامه اشیل
 

 

جنگ ایران و یونان؛ نمایشنامه ایرانیان اثر اِشیل (اسخولوس) تنها جزء باقیمانده (جزء دوم) از یک تراژدی چهار بخشی است که در سال 472 قبل از میلاد به صحنه نمایش آمده است. و البته صحت تاریخی آن مورد بحث می باشد.