پورتال مناظره و گفتگو
کد : MD-91      تاریخ انتشار : ۱۳۹۲ شنبه ۲ آذر تعداد بازدید : 374
دست نوشته های شهید مرتضی آوینی
دست نوشته های شهید مرتضی آوینی
 

 

کتاب گنجینه آسمانی (نشرساقی)، دیگر آثار ایشان از قبیل «رستاخیز جان»، «آغازی بر یک پایان»، «توسعه و مبانی تمدن غرب» و جلدهای دوم و سوم «آینه جادو» نیز در توسط نشر واحه به چاپ رسیده است.