پورتال مناظره و گفتگو
کد : MD-92      تاریخ انتشار : ۱۳۹۲ شنبه ۲ آذر تعداد بازدید : 676
عبدالله نصری
عبدالله نصری
 

عبدالله نصری دانشیار گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی و از شاگردان معروف علامه جعفری می‌باشد. او همچنین از محضر اساتیدی چون فردید و مهدی حائری یزدی هم استفاده کرده است.

 

کتاب‌‌شناسی:

 
فلسفه آفرینش (دفتر نشر معارف)
فلسفه خلقت (کانون اندیشه جوان)
خدا و انسان در اندیشه یاسپرس (پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)
راز متن (موسسه تحقیقات و توسعه آفتاب)
کلام خدا (دفتر نشر فرهنگ اسلامی)
گفتمان مدرنیته (دفتر نشر فرهنگ اسلامی)
رویارویی با تجدد (نشر علم)
انتظار بشر از دین
س‍ی‍م‍ای‌ ان‍س‍ان‌ ک‍ام‍ل‌ از دی‍دگ‍اه‌ م‍ک‍ات‍ب‌