نام کاربری شما حداقل باید 5 کاراکتر و فقط شامل حروف الفبای انگلیسی و اعداد باشد!
از نام های برندها،مارکهای تجاری و سایتهای معتبر استفاده نکنید.
این نام ،هم به عنوان نام کاربری جهت ورود به سایت استفاده میشود و هم نمایانگر آدرس کانال ویدیو های شما به صورت: http://www.Monazereh.ir/username خواهد بود.
   
در وارد کردن آدرس ایمیل دقت کنید
ممکن است جهت فعالسازی حساب کاربری، لینک فعالسازی حساب به این ایمیل ارسال شود
در صورت فراموشی رمز عبور، جهت بازیابی آن از این آدرس استفاده خواهد شد.
در وارد کردن شماره موبایل خود دقت کنید
مثال : 0912485xxxx
ممکن است جهت فعالسازی حساب کاربری، کد فعالسازی حساب به این شماره موبایل ارسال شود
 
 
 
جهت جدا کردن کلمات و اصطلاحات از کلیدهای، 'Enter'، '،', ',' یا کلید '+' استفاده کنید :

لطفا دقت کنید آدرس اینترنتی یا همان آدرس وبسایت شما باید با http شروع شود
مثال : http://www.targan.ir