لطفا چند لحظه تامل فرمائید ...
١٢:٤٥
بخش 1 | ایران بزرگترین قربانی تروریسم | گفتگوی ویژه خبری با موضوع 17000 شهید ترور
١٣:٤٢
بخش 2 | ایران بزرگترین قربانی تروریسم | گفتگوی ویژه خبری با موضوع 17000 شهید ترور
١٥:٢٠
بخش 3 | ایران بزرگترین قربانی تروریسم | گفتگوی ویژه خبری با موضوع 17000 شهید ترور
دریافت کد : توجه : شما میتوانید با تغییر مقادیر width و height در کد فوق عرض و ارتفاع دلخواه خود را تنظیم کنید.
نظر شما :
captcha
  • محل تبلیغ شما در پورتال مناظره و گفتگو
" ایران بزرگترین قربانی تروریسم" | گفتگوی ویژه خبری با موضوع 17000 شهید ترور
 
بنظر شما حضور حداکثری مردم در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو محصول کدامیک ازرفتارهای زیر از سوی مسئولین است؟
صداقت و مطابقت گفتار ورفتار
35%
 
رعایت ارزشها در تعاملات سیاسی
14%
 
خدمتگزاری موثر و حصول نتایج عملی در حوزه وظایف
50%