لطفا چند لحظه تامل فرمائید ...
١٣:٠٥
بخش 1 | طلایی: تهران ، نیازمند مدیریت یکپارچه شهری | گفتگوی ویژه خبری با آقای طلایی
١٣:٤٣
بخش 2 | طلایی: تهران ، نیازمند مدیریت یکپارچه شهری | گفتگوی ویژه خبری با آقای طلایی
١١:٣٩
بخش 3 | طلایی: تهران ، نیازمند مدیریت یکپارچه شهری | گفتگوی ویژه خبری با آقای طلایی
دریافت کد : توجه : شما میتوانید با تغییر مقادیر width و height در کد فوق عرض و ارتفاع دلخواه خود را تنظیم کنید.
نظر شما :
captcha
  • محل تبلیغ شما در پورتال مناظره و گفتگو
نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت :چون در گذشته طرح جامع نداشتیم ساخت و سازها تقریبا بر اساس تشخیص مدیران محلی انجام می شد اما اکنون ساخت و سازها از طریق دفاتر خدمات دولت الکترونیک انجام می شود
 
الویت رئیس جمهور منخب1400درحل آسیبهای اجتماعی باید کدامیک از موارد زیر باشد؟
بیکاری
49%
 
بی خانمانی
3%
 
فقر
30%
 
ازدواج
17%