لطفا چند لحظه تامل فرمائید ...
١٨:٠٤
بخش 1 | آمريکا بازنده حادثه 11 سپتامبر و حوادث پس از آن | گفتگوی خبری با آقایان ایزدی و بمری
١٩:٣٧
بخش 2 | آمريکا بازنده حادثه11سپتامبرو حوادث پس ازآن | گفتگوی خبری با آقایان ایزدی و بمری
دریافت کد : توجه : شما میتوانید با تغییر مقادیر width و height در کد فوق عرض و ارتفاع دلخواه خود را تنظیم کنید.
نظر شما :
captcha
  • محل تبلیغ شما در پورتال مناظره و گفتگو
آمريکا بازنده حادثه11سپتامبرو حوادث پس ازآن | گفتگوی خبری با آقایان ایزدی و بمری
 
بنظر شما حضور حداکثری مردم در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو محصول کدامیک ازرفتارهای زیر از سوی مسئولین است؟
صداقت و مطابقت گفتار ورفتار
35%
 
رعایت ارزشها در تعاملات سیاسی
14%
 
خدمتگزاری موثر و حصول نتایج عملی در حوزه وظایف
50%