لطفا چند لحظه تامل فرمائید ...
١٦:٠٤
بخش 1 | وزارت علوم و حواشی آن در دولت جدید | مناظره آقایان فقفوری و مسعودی
١٧:١٦
بخش 2 | وزارت علوم و حواشی آن در دولت جدید | مناظره آقایان فقفوری و مسعودی
١٧:١٥
بخش 3 | وزارت علوم و حواشی آن در دولت جدید | مناظره آقایان فقفوری و مسعودی
دریافت کد : توجه : شما میتوانید با تغییر مقادیر width و height در کد فوق عرض و ارتفاع دلخواه خود را تنظیم کنید.
نظر شما :
captcha
  • محل تبلیغ شما در پورتال مناظره و گفتگو
وزارت علوم و حواشی آن در دولت جدید | مناظره آقایان فقفوری و مسعودی
 
بنظر شما شبکه بومی و اجتماعی ملی مثل سروش تا چه اندازه قابلیت رقابت فنی با نمونه های مشابه به خارجی را دارد؟
زیاد
22%
 
متوسط
22%
 
کم
54%