لطفا چند لحظه تامل فرمائید ...
١٦:٠٤
بخش 1 | وزارت علوم و حواشی آن در دولت جدید | مناظره آقایان فقفوری و مسعودی
١٧:١٦
بخش 2 | وزارت علوم و حواشی آن در دولت جدید | مناظره آقایان فقفوری و مسعودی
١٧:١٥
بخش 3 | وزارت علوم و حواشی آن در دولت جدید | مناظره آقایان فقفوری و مسعودی
دریافت کد : توجه : شما میتوانید با تغییر مقادیر width و height در کد فوق عرض و ارتفاع دلخواه خود را تنظیم کنید.
نظر شما :
captcha
  • محل تبلیغ شما در پورتال مناظره و گفتگو
وزارت علوم و حواشی آن در دولت جدید | مناظره آقایان فقفوری و مسعودی
 
به نظر شما دولت یازدهم ودوازدهم چقدر در تحقق دولت الکترونیک موفق بوده است؟
بسیار زیاد
33%
 
تاحدودی
0%
 
بسیارکم
66%