لطفا چند لحظه تامل فرمائید ...
١٩:٠٠
بخش 1 | بررسی علل عمده حادثه آزاد‌ راه تهران - قم | در برنامه مناظره
١٨:٤٣
بخش 2 | بررسی علل عمده حادثه آزاد‌ راه تهران - قم | در برنامه مناظره
١٩:٣٣
بخش 3 | بررسی علل عمده حادثه آزاد‌ راه تهران - قم | در برنامه مناظره
٢٠:٢٨
بخش 4 | بررسی علل عمده حادثه آزاد‌ راه تهران - قم | در برنامه مناظره
٢٠:١٥
بخش 5 | بررسی علل عمده حادثه آزاد‌ راه تهران - قم | در برنامه مناظره
٢٠:٣٠
بخش 6 | بررسی علل عمده حادثه آزاد‌ راه تهران - قم | در برنامه مناظره
دریافت کد : توجه : شما میتوانید با تغییر مقادیر width و height در کد فوق عرض و ارتفاع دلخواه خود را تنظیم کنید.
نظر شما :
captcha
  • محل تبلیغ شما در پورتال مناظره و گفتگو
برنامه این هفته مناظره برای بررسی حادثه تصادف آزادراه تهران - قم با حضور مدیرعامل شرکت سازنده اسکانیا،‌ مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های مسافربری کشور، رئیس پلیس راه کشور، رئیس اورژانس کشور و نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
 
الویت رئیس جمهور منخب1400درحل آسیبهای اجتماعی باید کدامیک از موارد زیر باشد؟
بیکاری
49%
 
بی خانمانی
3%
 
فقر
28%
 
ازدواج
18%