لطفا چند لحظه تامل فرمائید ...
١٢:٥٢
بخش 1 | کارگروه های مشترک مجلس و دولت برای بررسی یارانه های نقدی | گفتگو با آقایان پورابراهیمی و قادری
١٥:٤٢
بخش 2 | کارگروه های مشترک مجلس و دولت برای بررسی یارانه های نقدی | گفتگو با آقایان پورابراهیمی و قادری
١٣:٠٨
بخش 3 | کارگروه های مشترک مجلس و دولت برای بررسی یارانه های نقدی | گفتگو با آقایان پورابراهیمی و قادری
دریافت کد : توجه : شما میتوانید با تغییر مقادیر width و height در کد فوق عرض و ارتفاع دلخواه خود را تنظیم کنید.
نظر شما :
captcha
  • محل تبلیغ شما در پورتال مناظره و گفتگو
کارگروه های مشترک مجلس و دولت برای بررسی یارانه های نقدی با حضور پور ابراهیمی نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی
 
بنظر شما تغییر سیستم اقتصادی دولت و حذف افرادی مثل دکتر طیب نیا به چه میزان به تحقق وعده های اقتصادی دولت کمک کرد؟
زیاد
12%
 
متوسط
7%
 
کم
80%