لطفا چند لحظه تامل فرمائید ...
١٢:٥٨
بخش 1 | حدود3 هزارکالامشمول استاندارداجباري مي شود | گفتگو با نظام الدین برزگری
١٣:١٦
بخش 2 | حدود3 هزارکالامشمول استاندارداجباري مي شود | گفتگو با نظام الدین برزگری
١٣:١٢
بخش 3 | حدود3 هزارکالامشمول استاندارداجباري مي شود | گفتگو با نظام الدین برزگری
دریافت کد : توجه : شما میتوانید با تغییر مقادیر width و height در کد فوق عرض و ارتفاع دلخواه خود را تنظیم کنید.
نظر شما :
captcha
  • محل تبلیغ شما در پورتال مناظره و گفتگو
رئیس سازمان ملی استاندارد گفت:‌ تا پایان سال حدود 3 هزار قلم کالا مشمول رعایت استاندارد اجباری می شود.
 
بنظر شما تغییر سیستم اقتصادی دولت و حذف افرادی مثل دکتر طیب نیا به چه میزان به تحقق وعده های اقتصادی دولت کمک کرد؟
زیاد
11%
 
متوسط
7%
 
کم
80%