لطفا چند لحظه تامل فرمائید ...
١٣:٣٢
بخش 1 | قانون و قانونمداری | مناظره آقایان فروزنده و پورمختار در برنامه دیروز، امروز، فردا
١٢:١٥
بخش 2 | قانون و قانونمداری | مناظره آقایان فروزنده و پورمختار در برنامه دیروز، امروز، فردا
١٢:١١
بخش 3 | قانون و قانونمداری | مناظره آقایان فروزنده و پورمختار در برنامه دیروز، امروز، فردا
١٢:١٨
بخش 4 | قانون و قانونمداری | مناظره آقایان فروزنده و پورمختار در برنامه دیروز، امروز، فردا
١٢:٥٨
بخش 5 | قانون و قانونمداری | مناظره آقایان فروزنده و پورمختار در برنامه دیروز، امروز، فردا
دریافت کد : توجه : شما میتوانید با تغییر مقادیر width و height در کد فوق عرض و ارتفاع دلخواه خود را تنظیم کنید.
نظر شما :
captcha
  • محل تبلیغ شما در پورتال مناظره و گفتگو
فروزنده: وزرا انقدر به مجلس می​آیند که گویی کارمند مجلس هستند/پورمختار: برخی وزرا یا نمی​خواهد پاسخ نمایندگان را بدهد، یا نمی توانند یا به او گفته​اندکه پاسخ ندهد.
 
بنظر شما حضور حداکثری مردم در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو محصول کدامیک ازرفتارهای زیر از سوی مسئولین است؟
صداقت و مطابقت گفتار ورفتار
35%
 
رعایت ارزشها در تعاملات سیاسی
14%
 
خدمتگزاری موثر و حصول نتایج عملی در حوزه وظایف
50%