لطفا چند لحظه تامل فرمائید ...
١٣:٣٢
بخش 1 | قانون و قانونمداری | مناظره آقایان فروزنده و پورمختار در برنامه دیروز، امروز، فردا
١٢:١٥
بخش 2 | قانون و قانونمداری | مناظره آقایان فروزنده و پورمختار در برنامه دیروز، امروز، فردا
١٢:١١
بخش 3 | قانون و قانونمداری | مناظره آقایان فروزنده و پورمختار در برنامه دیروز، امروز، فردا
١٢:١٨
بخش 4 | قانون و قانونمداری | مناظره آقایان فروزنده و پورمختار در برنامه دیروز، امروز، فردا
١٢:٥٨
بخش 5 | قانون و قانونمداری | مناظره آقایان فروزنده و پورمختار در برنامه دیروز، امروز، فردا
دریافت کد : توجه : شما میتوانید با تغییر مقادیر width و height در کد فوق عرض و ارتفاع دلخواه خود را تنظیم کنید.
نظر شما :
captcha
  • محل تبلیغ شما در پورتال مناظره و گفتگو
فروزنده: وزرا انقدر به مجلس می​آیند که گویی کارمند مجلس هستند/پورمختار: برخی وزرا یا نمی​خواهد پاسخ نمایندگان را بدهد، یا نمی توانند یا به او گفته​اندکه پاسخ ندهد.
 
آیا در انتخابات شرکت میکنید؟
حتما شرکت میکنم
57%
 
اصلا شرکت نمیکنم
26%
 
بعداز مناظرات تصمیم میگیرم
15%