لطفا چند لحظه تامل فرمائید ...
١٥:٠٠
بخش 1 | رویکرد درمان جویانه به قرآن | گفتگوی مهندس محمودیان و دکتر طهماسبی
١٦:٣٩
بخش 2 | رویکرد درمان جویانه به قرآن | گفتگوی مهندس محمودیان و دکتر طهماسبی
١٤:٥٥
بخش 3 | رویکرد درمان جویانه به قرآن | گفتگوی مهندس محمودیان و دکتر طهماسبی
١٥:٠٣
بخش 4 | رویکرد درمان جویانه به قرآن | گفتگوی مهندس محمودیان و دکتر طهماسبی
دریافت کد : توجه : شما میتوانید با تغییر مقادیر width و height در کد فوق عرض و ارتفاع دلخواه خود را تنظیم کنید.
نظر شما :
captcha