لطفا چند لحظه تامل فرمائید ...
١٢:٥٢
بخش 1 | بازار خودرو و چشم انداز آینده آن | گفتگوی آقایان فولادگر و پژویان در برنامه پایش
١٥:٢١
بخش 2 | بازار خودرو و چشم انداز آینده آن | گفتگوی آقایان فولادگر و پژویان در برنامه پایش
١٢:٤٨
بخش 3 | بازار خودرو و چشم انداز آینده آن | گفتگوی آقایان فولادگر و پژویان در برنامه پایش
١١:٥٧
بخش 4 | بازار خودرو و چشم انداز آینده آن | گفتگوی آقایان فولادگر و پژویان در برنامه پایش
١٢:٠٨
بخش 5 | بازار خودرو و چشم انداز آینده آن | گفتگوی آقایان فولادگر و پژویان در برنامه پایش
دریافت کد : توجه : شما میتوانید با تغییر مقادیر width و height در کد فوق عرض و ارتفاع دلخواه خود را تنظیم کنید.
نظر شما :
captcha
  • محل تبلیغ شما در پورتال مناظره و گفتگو
بازار خودرو و چشم انداز آینده آن | گفتگوی آقایان فولادگر و پژویان در برنامه پایش
 
بنظر شما تغییر سیستم اقتصادی دولت و حذف افرادی مثل دکتر طیب نیا به چه میزان به تحقق وعده های اقتصادی دولت کمک کرد؟
زیاد
11%
 
متوسط
7%
 
کم
80%