لطفا چند لحظه تامل فرمائید ...
دریافت کد : توجه : شما میتوانید با تغییر مقادیر width و height در کد فوق عرض و ارتفاع دلخواه خود را تنظیم کنید.
نظر شما :
captcha
عملکرد فدراسیون جودو ایران این روزها به یکی از چالش های ورزش کشورمان تبدیل شده است.با همه اینها مرادی پیشکسوت جودو معتقد است: در فدراسیون آموزش در اولویت نیست و اگر هزینه ای در این باره شود، فدراسیون جوابگو نیست.
 
مهمترین علت ناکامی ورزشکاران صاحب نام ایرانی کدامیک از موارد زیر میباشد؟
نبود امکانات کافی قبل از اعزام
54%
 
آماده نبودن ورزشکار
33%
 
ناداوریها
6%
 
انگیزه نداشتن
6%