لطفا چند لحظه تامل فرمائید ...
دریافت کد : توجه : شما میتوانید با تغییر مقادیر width و height در کد فوق عرض و ارتفاع دلخواه خود را تنظیم کنید.
نظر شما :
captcha
  • محل تبلیغ شما در پورتال مناظره و گفتگو
رئیس امور فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور معتقد است که الگوی ایرانی-اسلامی پیشرفت در تعامل کامل با برنامه ششم توسعه کشور است این در حالیست که کارشناسان معتقدند تفسیر دولت از این الگو بیشتر بر مبانی توسعه‌ غربی‌ تاکید دارد.
 
بنظر شما حضور حداکثری مردم در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو محصول کدامیک ازرفتارهای زیر از سوی مسئولین است؟
صداقت و مطابقت گفتار ورفتار
41%
 
رعایت ارزشها در تعاملات سیاسی
14%
 
خدمتگزاری موثر و حصول نتایج عملی در حوزه وظایف
43%