لطفا چند لحظه تامل فرمائید ...
١٤:٤٨
بخش 1 | اولویت های دولت آینده در حوزه نفت و گاز | گفتگو با آقایان رنجبر و رویینا
١٢:٢٢
بخش 2 | اولویت های دولت آینده در حوزه نفت و گاز | گفتگو با آقایان رنجبر و رویینا
١٢:٣٧
بخش 3 | اولویت های دولت آینده در حوزه نفت و گاز | گفتگو با آقایان رنجبر و رویینا
دریافت کد : توجه : شما میتوانید با تغییر مقادیر width و height در کد فوق عرض و ارتفاع دلخواه خود را تنظیم کنید.
نظر شما :
captcha
  • محل تبلیغ شما در پورتال مناظره و گفتگو
اولویت های دولت آینده در حوزه نفت و گاز | گفتگو با آقای رنجبر
 
بنظر شما حضور حداکثری مردم در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو محصول کدامیک ازرفتارهای زیر از سوی مسئولین است؟
صداقت و مطابقت گفتار ورفتار
42%
 
رعایت ارزشها در تعاملات سیاسی
13%
 
خدمتگزاری موثر و حصول نتایج عملی در حوزه وظایف
44%