لطفا چند لحظه تامل فرمائید ...
١٥:١٣
بخش 1 | آقای رضایی بنیانگذار اولین سیستم اطلاعاتی کشور بودند | مناظره نمایندگان دانشجویی رضایی و حدادعادل
١٦:٥٥
بخش 2 | کرسی آزاد اندیشی دانشجویی | مناظره نمایندگان دانشجویی رضایی و حدادعادل
١٦:٤٣
بخش 3 | کرسی آزاد اندیشی دانشجویی | مناظره نمایندگان دانشجویی رضایی و حدادعادل
١٥:٤٠
بخش 4 | کرسی آزاد اندیشی دانشجویی | مناظره نمایندگان دانشجویی رضایی و حدادعادل
١٥:١٧
بخش 5 | کرسی آزاد اندیشی دانشجویی | مناظره نمایندگان دانشجویی رضایی و حدادعادل
دریافت کد : توجه : شما میتوانید با تغییر مقادیر width و height در کد فوق عرض و ارتفاع دلخواه خود را تنظیم کنید.
نظر شما :
captcha
  • محل تبلیغ شما در پورتال مناظره و گفتگو
کرسی آزاد اندیشی دانشجویی | مناظره نمایندگان دانشجویی رضایی و حدادعادل
 
بنظر شما حضور حداکثری مردم در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو محصول کدامیک ازرفتارهای زیر از سوی مسئولین است؟
صداقت و مطابقت گفتار ورفتار
35%
 
رعایت ارزشها در تعاملات سیاسی
14%
 
خدمتگزاری موثر و حصول نتایج عملی در حوزه وظایف
50%