لطفا چند لحظه تامل فرمائید ...
١٥:٢٧
بخش 1 | شریفی: دکتر روحانی صرفنظر از دیدگاه های سیاسی از همه گروه ها در دولت خود استفاده می کنند
١٣:٣٤
بخش 2 | کرسی آزاد اندیشی دانشجویی | مناظره نمایندگان دانشجویی رضایی و روحانی
١٢:٣٦
بخش 3 | کرسی آزاد اندیشی دانشجویی | مناظره نمایندگان دانشجویی رضایی و روحانی
١١:٤٢
بخش 4 | کرسی آزاد اندیشی دانشجویی | مناظره نمایندگان دانشجویی رضایی و روحانی
١٥:١٥
بخش 5 | کرسی آزاد اندیشی دانشجویی | مناظره نمایندگان دانشجویی رضایی و روحانی
١٥:٣٩
بخش 6 | کرسی آزاد اندیشی دانشجویی | مناظره نمایندگان دانشجویی رضایی و روحانی
دریافت کد : توجه : شما میتوانید با تغییر مقادیر width و height در کد فوق عرض و ارتفاع دلخواه خود را تنظیم کنید.
نظر شما :
captcha
  • محل تبلیغ شما در پورتال مناظره و گفتگو
دکتر روحانی صرفنظر از دیدگاه های سیاسی از همه گروه ها در دولت خود استفاده می کنند | مناظره نمایندگان دانشجویی رضایی و روحانی
 
آیا در انتخابات شرکت میکنید؟
حتما شرکت میکنم
58%
 
اصلا شرکت نمیکنم
30%
 
بعداز مناظرات تصمیم میگیرم
11%