جایگاه و اهمیت شوراها در کشور | مناظره دکتر نوذرپور و مهندس همتی

٠١:٢٥:٠٢
بازدید : 5,682
۱۳۹۲ سه شنبه ۲۱ خرداد
لطفا چند لحظه تامل فرمائید ...
١٣:٤٢
بخش 1 | جایگاه و اهمیت شوراها در کشور | مناظره دکتر نوذرپور و مهندس همتی
١٣:٤٨
بخش 2 | جایگاه و اهمیت شوراها در کشور | مناظره دکتر نوذرپور و مهندس همتی
١٤:٢٨
بخش 3 | جایگاه و اهمیت شوراها در کشور | مناظره دکتر نوذرپور و مهندس همتی
١٥:١٦
بخش 4 | جایگاه و اهمیت شوراها در کشور | مناظره دکتر نوذرپور و مهندس همتی
١٥:٤٦
بخش 5 | جایگاه و اهمیت شوراها در کشور | مناظره دکتر نوذرپور و مهندس همتی
١٢:٠٢
بخش 6 | جایگاه و اهمیت شوراها در کشور | مناظره دکتر نوذرپور و مهندس همتی
دریافت کد : توجه : شما میتوانید با تغییر مقادیر width و height در کد فوق عرض و ارتفاع دلخواه خود را تنظیم کنید.
نظر شما :
captcha
  • محل تبلیغ شما در پورتال مناظره و گفتگو
جایگاه و اهمیت شوراها در کشور | مناظره دکتر نوذرپور و مهندس همتی
 
بنظر شما حضور حداکثری مردم در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو محصول کدامیک ازرفتارهای زیر از سوی مسئولین است؟
صداقت و مطابقت گفتار ورفتار
35%
 
رعایت ارزشها در تعاملات سیاسی
14%
 
خدمتگزاری موثر و حصول نتایج عملی در حوزه وظایف
50%