لطفا چند لحظه تامل فرمائید ...
١٣:٢٥
بخش 1 | مشکلات شهرسازی از نگاه مدیر پروژه تونل توحید و تونل رسالت | گفتگو با دکتر حجت
٠٩:٥٨
بخش 2 | مشکلات شهرسازی از نگاه مدیر پروژه تونل توحید و تونل رسالت
١٠:٠٤
بخش 3 | مشکلات شهرسازی از نگاه مدیر پروژه تونل توحید و تونل رسالت
١٣:١٦
بخش 4 | مشکلات شهرسازی از نگاه مدیر پروژه تونل توحید و تونل رسالت
دریافت کد : توجه : شما میتوانید با تغییر مقادیر width و height در کد فوق عرض و ارتفاع دلخواه خود را تنظیم کنید.
نظر شما :
captcha
  • محل تبلیغ شما در پورتال مناظره و گفتگو
مشکلات شهرسازی از نگاه مدیر پروژه تونل توحید و تونل رسالت
 
الویت رئیس جمهور منخب1400درحل آسیبهای اجتماعی باید کدامیک از موارد زیر باشد؟
بیکاری
45%
 
بی خانمانی
5%
 
فقر
31%
 
ازدواج
16%