لطفا چند لحظه تامل فرمائید ...
١٣:٢٣
بخش 1 | یارانه که یارانه نیست! صدقه است! | مناظره نمایندگان دانشجویی رضایی و غرضی
١٤:٤٦
بخش 2 | کرسی آزاد اندیشی دانشجویی| مناظره نمایندگان دانشجویی رضایی و غرضی
١٥:٢٢
بخش 3 | کرسی آزاد اندیشی دانشجویی| مناظره نمایندگان دانشجویی رضایی و غرضی
دریافت کد : توجه : شما میتوانید با تغییر مقادیر width و height در کد فوق عرض و ارتفاع دلخواه خود را تنظیم کنید.
نظر شما :
captcha
  • محل تبلیغ شما در پورتال مناظره و گفتگو
یارانه که یارانه نیست! صدقه است! | مناظره نمایندگان دانشجویی رضایی و غرضی
 
آیا در انتخابات شرکت میکنید؟
حتما شرکت میکنم
55%
 
اصلا شرکت نمیکنم
28%
 
بعداز مناظرات تصمیم میگیرم
15%