لطفا چند لحظه تامل فرمائید ...
١٣:٢٣
بخش 1 | یارانه که یارانه نیست! صدقه است! | مناظره نمایندگان دانشجویی رضایی و غرضی
١٤:٤٦
بخش 2 | کرسی آزاد اندیشی دانشجویی| مناظره نمایندگان دانشجویی رضایی و غرضی
١٥:٢٢
بخش 3 | کرسی آزاد اندیشی دانشجویی| مناظره نمایندگان دانشجویی رضایی و غرضی
دریافت کد : توجه : شما میتوانید با تغییر مقادیر width و height در کد فوق عرض و ارتفاع دلخواه خود را تنظیم کنید.
نظر شما :
captcha
  • محل تبلیغ شما در پورتال مناظره و گفتگو
یارانه که یارانه نیست! صدقه است! | مناظره نمایندگان دانشجویی رضایی و غرضی
 
بنظر شما حضور حداکثری مردم در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو محصول کدامیک ازرفتارهای زیر از سوی مسئولین است؟
صداقت و مطابقت گفتار ورفتار
37%
 
رعایت ارزشها در تعاملات سیاسی
15%
 
خدمتگزاری موثر و حصول نتایج عملی در حوزه وظایف
47%