لطفا چند لحظه تامل فرمائید ...
١٤:٠٤
بخش 1 | تریبون آزاد با موضوع کرسی های آزاد اندیشی با دانشجویان دانشگاه تهران
١٣:٠٥
بخش 2 | تریبون آزاد با موضوع کرسی های آزاد اندیشی با دانشجویان دانشگاه تهران
١٥:٠٤
بخش 3 | تریبون آزاد با موضوع کرسی های آزاد اندیشی با دانشجویان دانشگاه تهران
١٥:٠١
بخش 4 | تریبون آزاد با موضوع کرسی های آزاد اندیشی با دانشجویان دانشگاه تهران
١٣:٢٧
بخش 5 | تریبون آزاد با موضوع کرسی های آزاد اندیشی با دانشجویان دانشگاه تهران
دریافت کد : توجه : شما میتوانید با تغییر مقادیر width و height در کد فوق عرض و ارتفاع دلخواه خود را تنظیم کنید.
نظر شما :
captcha
  • محل تبلیغ شما در پورتال مناظره و گفتگو
تریبون آزاد با موضوع کرسی های آزاد اندیشی با دانشجویان دانشگاه تهران
 
بنظر شما حضور حداکثری مردم در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو محصول کدامیک ازرفتارهای زیر از سوی مسئولین است؟
صداقت و مطابقت گفتار ورفتار
35%
 
رعایت ارزشها در تعاملات سیاسی
14%
 
خدمتگزاری موثر و حصول نتایج عملی در حوزه وظایف
50%