لطفا چند لحظه تامل فرمائید ...
١٤:٠٤
بخش 1 | تریبون آزاد با موضوع کرسی های آزاد اندیشی با دانشجویان دانشگاه تهران
١٣:٠٥
بخش 2 | تریبون آزاد با موضوع کرسی های آزاد اندیشی با دانشجویان دانشگاه تهران
١٥:٠٤
بخش 3 | تریبون آزاد با موضوع کرسی های آزاد اندیشی با دانشجویان دانشگاه تهران
١٥:٠١
بخش 4 | تریبون آزاد با موضوع کرسی های آزاد اندیشی با دانشجویان دانشگاه تهران
١٣:٢٧
بخش 5 | تریبون آزاد با موضوع کرسی های آزاد اندیشی با دانشجویان دانشگاه تهران
دریافت کد : توجه : شما میتوانید با تغییر مقادیر width و height در کد فوق عرض و ارتفاع دلخواه خود را تنظیم کنید.
نظر شما :
captcha
تریبون آزاد با موضوع کرسی های آزاد اندیشی با دانشجویان دانشگاه تهران
 
بنظر شما حضور حداکثری مردم در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو محصول کدامیک ازرفتارهای زیر از سوی مسئولین است؟
صداقت و مطابقت گفتار ورفتار
48%
 
رعایت ارزشها در تعاملات سیاسی
13%
 
خدمتگزاری موثر و حصول نتایج عملی در حوزه وظایف
38%