لطفا چند لحظه تامل فرمائید ...
١٤:٤٨
بخش 1 | تحولات منطقه و مصر | گفتگوی خبری با آقایان حکم امهز و مجتبی فردوسی پور
١٣:٣٨
بخش 2 | تحولات منطقه و مصر | گفتگوی خبری با آقایان حکم امهز و مجتبی فردوسی پور
١٦:١٤
بخش 3 | تحولات منطقه و مصر | گفتگوی خبری با آقایان حکم امهز و مجتبی فردوسی پور
دریافت کد : توجه : شما میتوانید با تغییر مقادیر width و height در کد فوق عرض و ارتفاع دلخواه خود را تنظیم کنید.
نظر شما :
captcha
  • محل تبلیغ شما در پورتال مناظره و گفتگو
تحولات منطقه و مصر | گفتگوی خبری با آقایان حکم امهز و مجتبی فردوسی پور
 
بنظر شما حضور حداکثری مردم در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو محصول کدامیک ازرفتارهای زیر از سوی مسئولین است؟
صداقت و مطابقت گفتار ورفتار
35%
 
رعایت ارزشها در تعاملات سیاسی
14%
 
خدمتگزاری موثر و حصول نتایج عملی در حوزه وظایف
50%