لطفا چند لحظه تامل فرمائید ...
١٣:٠١
بخش 1 | تا رسیدن به مطلوب در اشتغال بانوان راه زیادی وجود دارد | گفتگو با خانم ها زعفرانچی و اسماعیل نژاد
١٢:٥٣
بخش 2 | تا رسیدن به مطلوب در اشتغال بانوان راه زیادی وجود دارد | گفتگو با خانم ها زعفرانچی و اسماعیل نژاد
١٣:١٣
بخش 3 | تا رسیدن به مطلوب در اشتغال بانوان راه زیادی وجود دارد | گفتگو با خانم ها زعفرانچی و اسماعیل نژاد
١٥:٣٠
بخش 4 | تا رسیدن به مطلوب در اشتغال بانوان راه زیادی وجود دارد | گفتگو با خانم ها زعفرانچی و اسماعیل نژاد
دریافت کد : توجه : شما میتوانید با تغییر مقادیر width و height در کد فوق عرض و ارتفاع دلخواه خود را تنظیم کنید.
نظر شما :
captcha
نظرات بینندگان
انتشار یافته : 1
رهایی  | ۱۳۹۲ دوشنبه ۱۱ شهريور
2
1
پاسخ
مناظره جالبی بود ...
خصوصا نظرات خانم زعفرانچی منو تحت تاثیر قرار داد...
captcha