گفتگو با دکتر اجتهادی
گفتگو با دکتر اجتهادی
گفتگو با آقای اسکندر کوتی
گفتگو با آقای اسکندر کوتی
گفتگوی آقایان فیروزآبادی و روحانی
گفتگوی آقایان فیروزآبادی و روحانی
گفتگو با آقای قدیری ابیانه
گفتگو با آقای قدیری ابیانه
گفتگو با دکتر زمانی نیا
گفتگو با دکتر زمانی نیا
مناظره آقایان زمانی نیا و احمدی
مناظره آقایان زمانی نیا و احمدی
مناظره آقایان طلایی و بادامچیان
مناظره آقایان طلایی و بادامچیان
مناظره آقایان خاکی و حبیب زاده
مناظره آقایان خاکی و حبیب زاده
مناظره آقایان بهادرانی و حسینی
مناظره آقایان بهادرانی و حسینی
گفتگو با آقای سید عماد حسینی
گفتگو با آقای سید عماد حسینی
گفتگو با دکتر سلطانی نماینده آقای ولایتی
گفتگو با دکتر سلطانی نماینده آقای ولایتی
گفتگو با آقایان دکتر صادقی و دکتر امامی
گفتگو با آقایان دکتر صادقی و دکتر امامی
گفتگو با دکتر بهادرانی نماینده دکتر روحانی
گفتگو با دکتر بهادرانی نماینده دکتر روحانی
گفتگو با آقای پرویز سروری
گفتگو با آقای پرویز سروری
گفتگو با آقای رضا رفیعانی
گفتگو با آقای رضا رفیعانی
گفتگو با آقای دکتر غفوری فرد
گفتگو با آقای دکتر غفوری فرد
گفتگو با آقای مهدی چمران
گفتگو با آقای مهدی چمران
گفتگو با آقای واعظ آشتیانی
گفتگو با آقای واعظ آشتیانی
گفتگو با پروفسور محمد اسماعیل اکبری
گفتگو با پروفسور محمد اسماعیل اکبری
مناظره آقایان رضا شریفی و شاهین سپهری
مناظره آقایان رضا شریفی و شاهین سپهری
مناظره آقایان رضا شریفی و هاتف صالحی
مناظره آقایان رضا شریفی و هاتف صالحی
حجت الاسلام ذوالنور - مشاور نماینده ولایت فقیه در سپاه
حجت الاسلام ذوالنور - مشاور نماینده ولایت فقیه در سپاه
پشت صحنه سومین مناظره کاندیداهای ریاست جمهوری
پشت صحنه سومین مناظره کاندیداهای ریاست جمهوری
پشت صحنه دومین مناظره کاندیداهای ریاست جمهوری
پشت صحنه دومین مناظره کاندیداهای ریاست جمهوری
پشت صحنه اولین مناظره کاندیداهای ریاست جمهوری
پشت صحنه اولین مناظره کاندیداهای ریاست جمهوری