و من كلام له ع في ذم أهل البصرة بعد وقعة الجمل

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

( 34 ) 13 گفتارى انتقاد آميز از بصره و بصريان شما ، اى بصريان ، سپاهيان آن زن‏ايد و پيروان آن حيوان ، ( مراد شترى است كه عايشه در جنگ جمل بر آن نشسته بود ) به نفيرش پاسخ گفتيد و فراهم آمديد ، اما همين كه پى شد ، گريختيد ويژگى آشكارتان اندك بينى ، پيمانتان نفاق افكنى ، كيش شما دورنگى و ويژگى آب شهرتان بد مزگى است . هر كه در ميان شما بزيد ، گروگان گناه خويش باشد ، و كسى كه توفيق وا نهادن شما را به چنگ آرد ، از رحمت پروردگارش بهره يابد . هم اكنون گوئى مسجدتان را چونان سينه‏ى كشتى غرق شده‏اى مى‏بينم كه از فراز و فرود ، به عذاب خداوندى گرفتار آمده با تمام سرنشينانش در آب غرق شده است . ( در روايتى ديگر آمده است كه : ) به خدا سوگند كه شهرتان در آب فرو خواهد رفت ، و هم اكنون پندارى نظاره‏گر مسجد آنم كه سينه‏ى كشتى يا شتر مرغى زانوزده را مى‏ماند . ( در روايتى ديگر ، آخرين جمله‏ى اين روايت دوم چنين آمده است : ) همانند سينه‏ى پرنده‏اى در امواج دريايى .