و من كلام له ع و قد شاوره عمر بن الخطاب في الخروج إلى غزو الروم

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

[ 133 ] 134 و از سخنان آن حضرت است عمر براى رفتن به جنگ با روميان با او رأى زد فرمود : خدا براى مسلمانان عهده‏دار شده است كه حوزه مسلمانى را نيرومند سازد ، تا حرمتشان مصون ماند و دشمن بر آن نتازد . آن كه آنان را يارى كرد حالى كه اندك بودند و كسى نبود كه يارى‏شان كند ، و دشمنان را از آنان بازداشت حالى كه شمارشان كم بود ، و كسى نبود كه بازشان دارد ، زنده است و نمى‏ميرد . هرگاه خود به سوى اين دشمن 1 روى و با آنان روبرو شوى و رنجى يابى ، مسلمانان تا دورترين شهرهاى خود ، ديگر پناهگاهى ندارند و پس از تو كسى نيست تا بدان رو آرند . مردى دلير را به سوى آنان روانه گردان . و جنگ آزمودگان و خيرخواهان مسلمانان را با او برانگيزان . اگر خدا پيروزى داد ، چنان است كه تو دوست دارى و اگر كارى ديگر پيش آمد بارى تو جاى خويش مى‏دارى . پناه مردمان خواهى بود و مرجع مسلمانان .