و من كلام له ع في وقت الشورى

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

( 240 ) [ 157 ] 139 گفتارى است از آن حضرت به هنگام تشكيل شوراى خلافت پس از عمر در پذيرش دعوت حق ، صله‏ى رحم و ايثار و بزرگى ، هيچ كسى چونان من پيشتاز نبوده است . پس ، سخنم را گوش بسپاريد و منطقم را در يابيد كه ، در آينده‏اى نه چندان دور ، جريان خلافت را به سرنوشتى دچار بينيد كه شمشيرها آخته و عهد و پيمانها شكسته خواهد شد . چونان كه گروهى از شما ، در حالى كه نادانان گذشته را پيروايد ، گمراهانى را رهبر شويد .