و من كلام له ع و فيه ينفر من الغفلة و ينبه إلى الفرار

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

20 و از سخنان آن حضرت است همانا اگر آنچه مردگان شما ديدند ، مى‏ديديد ، ناشكيبايى مى‏كرديد و مى‏ترسيديد ، و مى‏شنيديد و فرمان مى‏برديد . امّا آنچه آنان به چشم خويش ديدند بر شما پوشيده است ، و زودا كه پرده فرو افتد . حقيقت را به شما نيز نشان دادند و نخواستيد ببينيد ، و شنواندند و نخواستيد بشنويد . راه را نمودند و نخواستيد بيابيد . سخن براستى مى‏گويم ، آنچه از آن پند گيرند بر شما آشكار بود و عيان ، و از آنچه نبايد ، بازداشته شديد تا آنجا كه بتوان ، و پس از فرشتگان ، كس فرمان خدا را نرساند جز انسان 1 .