و من كلام له ع قاله لما اضطرب عليه أصحابه في أمر الحكومة

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

199 گفتارى كه مولا آن را در حالى ايراد كرد كه در جريان حكميت ، يارانش به آشفتگى افتاده بودند و اين همه بحرانى سياسى را سبب شده بود ( 358 ) اى مردم ، بى‏گمان حكومت من بر شما در روندى دلخواه بود تا آن كه در جنگ نيرويتان كاستى گرفت ، هر چند بى‏گمان جنگ شما را گاه درگير ساخته ، گاه رهاتان كرده ، اما دشمن را بيش از شما فرسوده است . بارى ، حقيقت اين است كه تا ديروز من فرماندهى داشتم ، اما امروز اين منم كه فرمان پذيرم ، تا ديروز نهى كننده بودم اينك امروز نهى‏پذير گرديده‏ام . واقعيت اين است كه شما ماندن را دوست داريد و مرا نسزد كه به شما تحميل كنم آن چه را خوش نداريد .