و من كلام له ع في ذكر السائرين إلى البصرة لحربه ع

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

( 371 ) [ 248 ] بخشى ديگر در بيان عزيمت كنندگان به سوى بصره براى جنگ با آن حضرت شورشيان جمل بر كارگزاران من و خزانه‏داران بيت المال مسلمانان و نيز بر شهروندانى كه تمامى‏شان در حوزه‏ى رهبرى و بيعت من بودند ، تاختند ، به دشمنى با من وحدت كلمه‏شان را به اختلاف كشانيدند و اتحادشان را تباه كردند . هم آنان بر شيعيان من يورش بردند ، گروهى‏شان را با خيانت كشتند و گروهى ديگر براى دفاع سلاح برگرفتند و در پيكار چندان پاى فشردند تا صادقانه به ديدار خدا شتافتند .