و من كلام له ع في وصف بيعته بالخلافة قال الشريف و قد تقدم مثله بألفاظ مختلفة

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

[ 527 ] 220 سخنى از آن حضرت ( ع ) در وصف بيعت با او به خلافت . نظير اين سخن با الفاظى ديگر ، پيش از اين گذشت . دستم را گشوديد و من آن را بستم ، دستم را كشيديد و من آن را نگه داشتم سپس ، بر من هجوم آورديد آنسان ، كه اشتران تشنه در نوبت آب خوردن به آبگيرها هجوم آورند ، چندان كه بند كفش بريد و ردا از دوش افتاد و ناتوان در زير پاها ماليده شد . خوشحالى مردم در بيعت با من به حدى رسيد كه خردان ، شادمانه و پيران ، لنگان و لرزان و بيماران با درد و رنج فراوان و دوشيزگان ، بى‏نقاب به سوى من شتافتند .