و من كلام له ع في وصف بيعته بالخلافة قال الشريف و قد تقدم مثله بألفاظ مختلفة

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

[ 229 و از گفته‏هاى آن حضرت است در وصف بيعت خود به هنگام خلافت ، و پيش از اين مانند آن با لفظهاى ديگرى گذشت . 1 ] و دستم را گشوديد ، بازش داشتم ، و آن را كشيديد ، نگاهش داشتم ، سپس بر من هجوم آورديد همچون شتران تشنه كه روز آب خوردن به آبگيرهاى خود در آيند و دوش و بر هم را سايند چندانكه از هجوم مردمان بند پاى افزار بريد وردا افتاد ، و ناتوان پامال گرديد . و خشنودى مردم در بيعت من بدانجا رسيد كه خردسال شادمان شد و سالخورده لرزان لرزان بدانجا روان ، و بيمار براى بيعت خود را بر پا مى‏داشت ، و دختران جوان براى ديدن آن منظره سر برهنه دوان .