و من كلام له ع في وصف بيعته بالخلافة قال الشريف و قد تقدم مثله بألفاظ مختلفة

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

220 گفتارى است از آن حضرت در توصيف ماجراى بيعت مردم با او كه پيش از اين همانندش با عباراتى ديگر گذشت ( 385 ) شما دستم را براى بيعت مى‏گشوديد ، در حالى كه من آن را مى‏بستم ، شما [ 260 ] آن را پيش كشيديد و من واپس مى‏بردم . همانند اشترانى تشنه كه به روز سيرابى ، به آبشخورشان يورش مى‏آورند ، بر من هجوم آورديد ، چونان كه پاپوشم از پايم درشد ، عبا از دوشم فرو افتاد ، ضعيفان پايمال شدند و در بيعت با من شادى مردم در چنان اوجى بود كه كودكان به وجد آمدند و پيران با لرزش و سستى راه رفتند ، بيماران را براى بيعت به دوش بردند و دختران بى نقاب به صحنه آمدند .