و من كتاب له ع إلى أبي موسى الأشعري جوابا في أمر الحكمين ذكره سعيد بن يحيى الأموي في كتاب المغازي

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

78 و از نامه آن حضرت است به ابو موسى اشعرى در پاسخ كار حكمين سعيد بن يحيى اموى آن را در كتاب مغازى آورده است همانا بسيارى از مردم دگرگونى پذيرفتند و از نصيب سعادت خود بى‏بهره ماندند . به دنيا روى نهادند ، و از روى هوا سخن گفتند . من در اين كار رفتار مردم عراق گرفتار كارى شگفت شده‏ام . مردمى بر آن فراهم آمدند كه خود را مى‏پسنديدند و جز خود چيزى نمى‏ديدند من اكنون به درمان ريشى برخاسته‏ام كه ترسم سر آن نگشايد ، و به نشده با خون و چرك به هم آيد 1 . بدان كه در فراهم ساختن امت پيامبر ( ص ) و سازوارى آنان با يكديگر ، كسى از من حريصتر نيست . من بدين كار پاداش نيكو و بازگشت به مينو 2 را خواهانم و بدانچه بر خود پذيرفتم به زودى وفا كنم و آن را پايندانم 3 ، هر چند تو دگرگون [ 359 ] شده باشى و چنانكه از من جدا شدى نباشى . همانا بدبخت كسى است كه از سود خرد و تجربتى كه او را داده‏اند محروم ماند ، و من سخن آن كسى را كه باطل گويد بر خود هموار كردن نتوانم ، و كارى را كه خدا به صلاح آورده به تباهى نكشانم . پس آنچه را نمى‏دانى بگذار ، كه مردم بدكردار با گفتارهاى ناصواب به سوى تو در شتابند و خواهند عنان انديشه تو را از راه درست برتابند و السّلام .