و من كتاب له ع إلى أبي موسى الأشعري جوابا في أمر الحكمين ذكره سعيد بن يحيى الأموي في كتاب المغازي

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

( 566 ) [ 386 ] 78 پاسخ امام به نامه‏ى ابوموسى اشعرى در جريان حكميت به نقل از كتاب مغازى سعيد پسر يحيى اموى بى‏گمان در اين زمان مردمان در بهره‏وريشان دگرگونيهاى بسيار يافته‏اند ، به دنيا گرويده‏اند و بر اساس هوس سخن مى‏گويند حقيقت اين است كه در جريان حكميت ، من در موضع شگفتى انگيزى جاى گرفتم ، گروههايى خودخواه ، در حالى همدست شدند كه من در كار درمان دملى بودم كه از تبديلش به غده‏اى نگرانى داشتم . اين نكته را بدان كه هيچ كس از من بر اتحاد و همبستگى امت محمد كه درود خدا بر او و بر خاندانش باد حريص‏تر نيست كه بدان ثواب مى‏جويم و فرجام نيك مى‏طلبم و زود باشد كه به آن چه در درون باور دارم ، وفا كنم اينك اگر تو چهره دگر كرده باشى و جز آن سيماى صالحى باشى كه از من جدا شدى ، بدبخت كسى كه از داده‏هاى عقل و تجربه محروم شود . و من در بندگى خدا استوارتر از آنم كه با سخن ياوه‏گويى ، جريانى را به تباهى كشم كه خداش سامان داده است . پس آن چه را كه شناختى از آن ندارى وانه ، و بدان كه مردم بدخواه همواره بدگوييها را به سويت پرواز مى‏دهند . و السلام