متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

47 [ و فرمود : ] ارزش مرد به اندازه همت اوست و صدق او به مقدار جوانمردى‏اش و دليرى او به ميزان ننگى كه از بدنامى دارد و پارسايى او به مقدار غيرتى كه آرد .