متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

99 جامه‏اى كهنه و وصله‏دار بر تن داشت ، در اين باب از او پرسيدند ، فرمود : اين جامه دل را خاشع و نفس را خوار مى‏سازد و مؤمنان بدان اقتدا كنند . [ 843 ] 100 و فرمود ( ع ) : دنيا و آخرت دو دشمن ناهمگون‏اند و دو راه گونه گون . هر كه دنيا را دوست بدارد ، آخرت را دشمن داشته . دنيا و آخرت به مثابه مشرق و مغرب‏اند و كسى كه ميان آن دو سير مى‏كند ، هرگاه به يكى نزديك شود از ديگرى دور گردد و يا چون دو زن هستند در نكاح يك شوى .