متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

99 ( 667 ) [ 415 ] حضرتش را با جامه‏اى كهنه و پينه‏دار ديدند ، سبب پرسيدند ، فرمود : با پوشاكى چنين ، قلب خاشع مى‏شود و نفس رام ، و مومنان آن را الگو مى‏گيرند . 100 ( 668 ) دنيا و آخرت دو دشمن دوگانه و دو راه جدايند ، پس هر آن كه دنيا را دوست بدارد و خويشتن را به ولايتش بسپارد ، به آخرت كينه ورزيده ، آن را دشمن گرفته باشد ، و اين دو ، در مثل ، شرق و غرب را مانند كه هر كس در اين ميان در حركت است ، به هر ميزان به هر يك نزديك شود ، به همان ميزان از ديگرى دور مى شود ، و خلاصه ، اين دو ، هووى يك ديگراند .