متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

143 امام ( ع ) فرمود : عَلَيْكُمْ بِطَاعَةِ مَنْ لاَ تُعْذَرُونَ بِجَهَالَتِهِ « بر شما باد پيروى از كسى كه عذر شما در نشناختن او پذيرفته نيست » . مقصود امام ( ع ) ، خداوند متعال است . بعضى گفته‏اند : مقصود لزوم اطاعت از ائمه حق است كه اطاعت از آنها واجب است ، كسانى كه علم به حقانيّت امامتشان واجب است و بهانه‏اى در نشناختن آنها از كسى پذيرفته نيست ، به دليل آن كه قوانين و احكام دين را بايد از آنان فرا گرفت .