متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

149 امام ( ع ) فرمود : اَلْفَقْرُ اَلْمَوْتُ اَلْأَكْبَرُ « تنگدستى ، مرگ بزرگتر است . » مردن با صفت بزرگتر را براى تهيدستى استعاره آورده است . امّا اين كه تنگدستى نوعى مردن است ، به دليل آن است كه شخص بى‏چيز ، از خواسته‏ها و مقاصدى كه سرمايه زندگى مادى است بريده و به خاطر از دست دادن آنها غمگين است . و اما اين كه بزرگتر است ، چون در طول زندگى شخص تنگدست ، غمها و سختيهاى تنگدستى پياپى مى‏رسد ، امّا غم مردن يك‏باره است . و اين نوعى مبالغه در سختى فقر و تنگدستى است .