و من خطبة له ع لما غلب أصحاب معاوية أصحابه ع على شريعة الفرات بصفين و منعوهم الماء

متن ترجمه آیتی ترجمه شهیدی ترجمه معادیخواه تفسیر منهاج البرائه خویی تفسیر ابن ابی الحدید تفسیر ابن میثم

[ 44 ] 51 و از خطبه‏هاى آن حضرت است چون سپاهيان معاويه در نبرد صفيّن شريعه فرات را گرفتند ، و ياران على را از برداشتن آب بازداشتند . از شما خواستند تا دست به جنگ بگشاييد . پس يا به خوارى برجاى بپاييد و از رتبه‏اى كه داريد فروتر آييد ، يا شمشيرها را از خون تر كنيد ، و آب را از كف آنان به در كنيد . خوار گشتن و زنده ماندنتان مردن است ، و كشته گشتن و پيروز شدن ، زنده بودن . معاويه گروهى نادان را به دنبال خود مى‏كشاند و حقيقت را از آنان مى‏پوشاند . كوركورانه پى او مى‏تازند تا خود را به كام مرگ در اندازند .